Summar.io

Summar.io is een gepersonaliseerde leeromgeving waar zelfsturende leren centraal staat. Summar.io gelooft dat het vermogen om te leren, af te leren en opnieuw te leren de sleutel zal zijn tot succes.

Summar.io gaat ervan uit dat iedere leerling het beste gedijt bij een eigen, gepersonaliseerde leerroute. Deze leerroute speelt in op individuele leerdoelen, verlangens en voorkeuren. Dit zorgt voor een motiverende en uitdagende leerervaring.

Docenten en leerlingen gebruiken leerlijnen om te zien wat er is gedaan en welke resultaten zijn behaald. Daarnaast kunnen docenten aanbevelingen gebruiken om de leerroute van leerlingen te optimaliseren. Ook kunnen docenten volgordes veranderen, nieuwe stof toevoegen of bestaande stof aanpassen.