Snappet

Over Snappet

Ruim 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor elke leerling en bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ontzorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn.

Naast het basisonderwijs biedt Snappet haar platform ook aan voor het voortgezet onderwijs (vmbo) voor het vak wiskunde.

 

Connected learning

Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.

 

Er valt veel te winnen!

> Tijdwinst voor leerling en leerkracht

> Inzicht & overzicht voor leerling en leerkracht

> Bewezen hogere leerresultaten voor leerlingen van alle niveaus