Portalengroep.nl

De portalengroep sluit naadloos aan bij de behoeften van de leerkracht: snel en efficiënt geschikte bronnen voor de les organiseren.

Portalengroep.nl bestaat uit educatieve portalen met lesmateriaal voor het primair onderwijs. Deze leermiddelen worden op vakgebied en per actueel thema verzameld en actief beheerd. Het gebruik van de leermiddelendatabases is blijvend gratis.

Naast het grootste en bekendste portaal schoolbordportaal.nl zijn tevens de volgende portalen beschikbaar: leermiddelenportaal.nl, kleuterportaal.nl, lespakketportaal.nl, tabletportaal.nl, schooltvportaal.nl, schooltheaterportaal.nl en het musicalportaal.nl.

Door en voor leerkrachten!