Lexima

 

Over Lexima

Lexima wil kansen creëren voor iedereen met een lees- of spellingprobleem. is een maatschappelijk georiënteerde onderneming die iedereen met een lees- of schrijfprobleem wil helpen om succesvol te zijn, op school, op het werk of in de vrije tijd. Wij zijn de grootste leverancier van ICT-hulpmiddelen bij dyslexie en technologische oplossingen ter voorkoming van leesproblemen en laaggeletterdheid. De effectiviteit van onze producten is wetenschappelijk aangetoond. Lexima Academie is een erkende opleidingsinstelling. Wij verbinden kennis en technologie en zijn voortrekkers die scholen, bedrijven, overheid en individuen helpen te doen wat nodig is om lees- en spellingproblemen te voorkomen of de nadelige gevolgen daarvan te verminderen. Wat we doen, doen we op een professionele, integere manier. Vanuit begrip voor een groot, maar vaak onderschat persoonlijk en maatschappelijk probleem.

 

Wat doen we zoal?

Onze software helpt kinderen groeien als lezen en leren haperen.  Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht voor advies op maat en vaardigheidstrainingen. We ondersteunen duizenden scholen en behandelaars met onze onderwijsadviesdiensten en organiseren cursussen, masterclasses en conferenties. Lexima begeleidt scholen met kosteneffectieve bovenschoolse implementatietrajecten. Bouw! is het unieke interventieprogramma ter preventie van lees- en spellingproblemen. Letterstad is de gedegen, effectieve online methode voor extra ondersteuning én remediëren. Dexlex verbetert spellen, taalverwerking en lezen. De compenserende software-oplossingen Alinea, Kurzweil 3000, Read & Write en Sprint geven leerlingen met lees- en spellingproblemen zelfvertrouwen en maken hen zelfredzaam. Lexima begeleidt scholen met kosteneffectieve bovenschoolse implementatietrajecten. Lexima Academie organiseert cursussen, Masterclasses Dyslexie en de jaarlijkse Nationale Dyslexie Conferentie en de Nationale Educational Needs Conferentie. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid. U kunt op ons bouwen!

 

Ga voor meer informatie naar onze website.

 

Ga voor meer informatie naar onze website