Jilster

21e Eeuwse lesmethode: Samen een tijdschrift maken

Jilster is een website met een online programma waarmee leerlingen en studenten samen een eigen tijdschrift kunnen maken, dat gratis online kunnen delen en een pdf en/of echt gedrukt tijdschrift kunnen bestellen vanaf 1 exemplaar.

Leerkrachten kunnen met behulp van Jilster diverse vaardigheden combineren binnen hun lessen. Dit maakt het eenvoudig om de leerlingen en studenten verschillende onderwerpen bij te brengen. Vaardigheden als kritisch en creatief denken en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd. Samen leren ze informatie verwerken in een tijdschrift, waarbij zij zelf kunnen bepalen hoe dat eruit komt te zien.