Instruct

 

Instruct is een educatieve uitgeverij met lesmethodes voor Digitale Geletterdheid, Digitale Vaardigheden, Typevaardigheid, Informatica en Taal en Rekenen. De leermiddelen zijn bestemd voor leerlingen in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO alsmede voor Nascholings- en Opleidingsinstituten.

Ons doel is methoden te ontwikkelen waarmee leerlingen op eigen tempo en niveau kennis en vaardigheden aanleren. Daarbij zorgen we ervoor dat docenten optimaal op de hoogte zijn van de vorderingen van leerlingen. Instruct past voortdurend nieuwe mogelijkheden toe en anticipeert op de laatste ontwikkelingen.

Nieuwste producten: MBO: Keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV Basis en Gevorderd), VO: DIGIT, Digitale Geletterdheid.

Meer infomatie via deze link.