Deviant

Uitgeverij Deviant is een innovatieve educatieve uitgeverij gespecialiseerd in lesmethodes voor het mbo, voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkonderwijs. Wij ontwikkelen methodes voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels, Duits, loopbaan & burgerschap en ondernemerschap. Wij verkennen graag de digitale mogelijkheden binnen het onderwijs en ontwikkelen naast boeken ook zelf digitaal lesmateriaal, zoals oefen- en toetsprogramma’s, educatieve games en VR-toepassingen.

Studiereader
In nauwe samenwerking met het onderwijsveld ontwikkelen wij de vernieuwende digitale leeromgeving Studiereader. Dit schooljaar gaan wij in een pilot samen met meer dan tien scholen na hoe Studiereader in de praktijk werkt. Hierbij geven methodemakers met een lesbevoegdheid gastlessen en kijken programmeurs mee in de klas. Een unieke kans om onderwijspraktijk en techniek samen te brengen in de zoektocht naar de optimale combinatie van online en offline leren. Meer weten? Kom naar onze stand D024 of ga naar ga naar deze link.