Bloomwise

Bloomwise is een uiterst flexibel en veelzijdig leerplatform waarbij gebruikersgemak voorop staat. Het is bij uitstek geschikt voor gepersonaliseerd leren, samenwerken, vakkenintegratie en het werken met doelen. Het biedt de school die zelf leerlijnen en onderwijsactiviteiten wil vormgeven vele opties. Ook heeft het platform een groot aantal slimme tools voor betekenisvol onderwijs, bijvoorbeeld de projectmodule en het digitaal portfolio. Arrangeer eenvoudig met “open” leermiddelen, zoals van Wikiwijs en de Stercollecties (VO-content). Bloomwise kan uw onderwijsinstelling bovendien helpen met advies bij visieontwikkeling en implementatie van toekomstgericht onderwijs.