Archives

Deviant

Uitgeverij Deviant is een innovatieve educatieve uitgeverij gespecialiseerd in lesmethodes voor het mbo, voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkonderwijs. Wij ontwikkelen methodes voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels, Duits, loopbaan & burgerschap en ondernemerschap. Wij verkennen graag de digitale mogelijkheden binnen het onderwijs en ontwikkelen naast boeken ook zelf digitaal lesmateriaal, zoals oefen- en toetsprogramma’s, educatieve […]

HP

HP creëert nieuwe mogelijkheden, met technologie die een positieve invloed heeft op mensen, bedrijven, de overheid en de samenleving. HP, het grootste technologiebedrijf ter wereld, biedt een portfolio met printers, personal computers, software, diensten en IT-infrastructuur om de problemen van klanten op te lossen. Kijk op www.hp.nl/education wat HP voor Educatie kan betekenen.

Instruct

  Instruct is een educatieve uitgeverij met lesmethodes voor Digitale Geletterdheid, Digitale Vaardigheden, Typevaardigheid, Informatica en Taal en Rekenen. De leermiddelen zijn bestemd voor leerlingen in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO alsmede voor Nascholings- en Opleidingsinstituten. Ons doel is methoden te ontwikkelen waarmee leerlingen op eigen tempo en niveau kennis en vaardigheden aanleren. Daarbij […]

Microsoft

We weten vandaag niet hoe de banen over 5 jaar eruit zien. Het is daarom belangrijk dat leerlingen vaardigheden bijgebracht worden waarmee ze klaar zijn voor de toekomst. 21ste-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, media wijsheid, ICT basisvaardigheden zijn hierbij essentieel. Door middel van Microsoft technologie zoals Windows 10, Office 365, OneNote, Teams […]

Prowise

Prowise: je partner in digitale leeroplossingen Samen met jou willen we werken aan beter onderwijs. Daarom ontwikkelen we met een gepassioneerd team soft- en hardware oplossingen die daadwerkelijk het verschil maken in de klas. Luisteren naar de onderwijspraktijk Veel van onze werknemers hebben een onderwijskundige achtergrond. Maar ook wensen uit de praktijk vertalen we in […]

ZuluConnect

De Rolf groep helpt de kinderopvang en basisscholen om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Met als vernieuwing ZuluConnect, de persoonlijke leeromgeving voor een zorgeloze toekomst in de Cloud. Bij OinO-Advies geloven we in de eigen kracht van de professional. Met training, coaching en advies dagen we het onderwijs uit om nieuwe […]