Pieter Schouten

Adviseur op het gebied van werkplekoplossingen, mobiliteit en persona gebaseerde werkplekinrichting voor HPs grootste Nederlandse klanten. HP Classroom of the Future specialist.


Related Sessions

View full schedule