Workshop de nakijkcarrousel. Toetsen wordt leren in plaats van meten.

Open vragen zijn een krachtig en waardevol instrument. Ze hebben echter ook een nadeel: ze vergen veel tijd in de voorbereiding, de correcties en het geven van feedback. Daarnaast is de motivatie bij leerlingen om feedback op te nemen niet altijd even hoog. Veelal een gevolg van het moment of de manier waarop de feedback wordt gegeven. De nakijkcarrousel helpt de docenten, door het proces van toetsen maken en beoordelen en het geven van feedback te ondersteunen. Leerlingen kunnen hun eigen werk en dat van anderen nakijken. Het resultaat? Drastische verlaging van de werkdruk en een verhoging van het leereffect.

(Veltwerk)

VO
Location: Gele Theater (De Rolf Groep) Date: 7 February 2018 Time: 15:40 - 16:10 Sebastian Collin