Workshop: Ben je klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie (EU geldt vanaf die datum dezelfde privacywetgeving. Voor onderwijsinstellingen betekent dit dat ze dat ze aan moeten kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen. In deze workshop wordt specifiek voor onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs uitgelegd hoe ze dit moeten aanpakken. Het gaat onder meer over de risicoclassificatie van de in het VO veelgebruikte systemen en data en welke maatregelen hierop moeten worden toegepast om te voldoen aan de AVG.

(Veltwerk)

VO
Location: Gele Theater (De Rolf Groep) Date: 8 February 2018 Time: 11:30 - 12:00 Rien Kusters