Tien onderwijs en ict trends

Het onderwijs is in beweging. Scholen proberen leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden voor de toekomstige maatschappij waarin ze straks dienen te participeren. Om een duidelijke koers uit te kunnen zetten is het ook van belang om te weten welke trends de komende jaren in het onderwijs spelen. In deze presentatie worden de tien meest belangrijke trends geschetst en toegelicht, waaronder de aandacht voor gepersonaliseerd leren, privacy van leerlingdata, vervaging van grenzen tussen formeel en informeel leren etc.

Na deze sessie ben je helemaal bij over de belangrijkste trends in het primair onderwijs.

PO
Location: Expertise Summit Date: 8 February 2018 Time: 14:10 - 14:40 Henk van de Hoef