Samen maken wij het onderwijs digitaal geletterd

Hebben scholen digitale geletterdheid opgenomen in hun beleid? Hoe belangrijk vinden leerkrachten dit onderwerp? Deze en andere vragen stelden we aan medewerkers binnen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de pabo, om de stand van zaken rond het thema digitale geletterdheid in kaart te brengen.
De Mediawijsheid Meter, een jaarlijks onderzoek van Cubiss, heeft uitgewezen dat nog niet de helft van de Brabantse onderwijsinstellingen beleid heeft op het thema mediawijsheid. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van provincie Noord-Brabant en is bedoeld om een beeld te krijgen van het niveau van leerkrachten/docenten en hun leerlingen op het gebied van digitale geletterdheid.

HBO/WO MBO PO VO
Location: Leermiddelen Theater 3 Date: 8 February 2018 Time: 10:45 - 11:15 Ingrid de Jong