Onderzoek en ICT in het Speciaal Onderwijs

Stichting Vraagstelling biedt ondersteuning bij het doen van onderzoek met een wetenschappelijke basis.
Stichting Vraagstelling helpt bij het bevorderen van de integratie van ICT in het (primair en voortgezet) onderwijs. Door het perspectief van de eindgebruiker in kaart te brengen en te versterken wordt duidelijk welke factoren de integratie van ICT in de school bevorderen.

SO
Location: Gewoon Speciaal Date: 7 February 2018 Time: 15:40 - 16:10 Leon Chevalking