Masterclass curriculumverlichting: effectieve inzet van ICT begint niet met techniek

Scholen maken veel gebruik van digitale middelen. Hoewel er goede voorbeelden van innovaties zijn, blijven wezenlijke vernieuwing en verbeteringen vaak uit. Met alle extra mogelijkheden die ICT biedt is dat opmerkelijk. In deze masterclass worden hulpmiddelen aangereikt die scholen helpen bij het analyseren en verbeteren van hun curricula. Daarbij zijn de feitelijke leerdoelen het uitgangspunt, om daarna de aansluiting van het gebruikte lesmateriaal vast te stellen. Daarna wordt toegelicht hoe je kunt veranderen en verbeteren. Waar kan je tijd besparen of leermiddelen inzetten die een hoger effect hebben? Er worden voorbeelden gegeven van hoe ICT daarbij kan helpen.

(Veltwerk)

VO
Location: Gele Theater (De Rolf Groep) Date: 7 February 2018 Time: 10:45 - 11:15 Reijer van Wegen