Leren, doen en maken

Er is een groeiende aandacht voor toekomstgerichte vaardigheden in het algemeen en digitale geletterdheid in het bijzonder. Het blijkt echter een flinke uitdaging om die een goede plek te geven in het curriculum. Biedt je het aan als apart vak? Of integreer je het in bestaande vakken? Leg je de regie volledig bij de leraar? Of is het gezien de aard van de vaardigheden beter om de regie meer bij de leerlingen te leggen? Richt je er een aparte ruimte voor in? Of kun je volstaan met de bestaande lokalen?

Op een kleine school in het land van Maas en Waal wordt daar al ruim vijf jaar mee gepionierd. En al dat experimenteren en pionieren heeft uiteindelijk geleid tot LerenDoenMaken, een uitdagende, laagdrempelige en innovatieve leergang waarbij alles draait om maken, een leergang die het initiatief bij de leerling legt en die leerlingen motiveert en ondersteunt hun toekomstgerichte vaardigheden te ontwikkelen.

Inmiddels is LerenDoenMaken veel meer dan een leergang of een platform met uitdagende opdrachten. Ruim 150 scholen (primair en voortgezet onderwijs) hebben zich inmiddels aangesloten. Scholen die de opdrachten en het platform op totaal verschillende manieren in hun onderwijs inzetten en integreren. Ervaar in deze workshop hoe en waarom. Kom samen met ons leren, doen en maken.

PO VO
Location: Leermiddelen Theater 2 Date: 7 February 2018 Time: 10:45 - 11:15 Michel van Ast Antoon van Geffen