Leeromgevingen ontwikkelen voor onderzoekend leren met online labs/simulaties

Binnen het Europese Go-Lab project proberen wij onderzoekend leren binnen de bètavakken te stimuleren. Met het oog daarop hebben we een portal ontwikkeld waarop meer dan 500 online labs/simulaties bijeen zijn gebracht die gebruikt kunnen worden binnen lessen. Bovendien is daar een grote hoeveelheid online lessen te vinden die ontwikkeld zijn door leerkrachten. Deze lessen zijn ontwikkeld met de Go-Lab auteursomgeving. Leerkrachten kunnen deze lessen naar believen aanpassen of kunnen zelf materiaal ontwikkelen waarin de online labs/simulaties worden gecombineerd met apps en ander multimediamateriaal. Aan het gebruik van de portal en de auteursomgeving zijn geen kosten verbonden.

MBO PO VO
Location: Grijze Theater Date: 7 February 2018 Time: 15:40 - 16:10 Casper de Jong