Elke leerling volgt zijn eigen leerpotentieel-lijn!

Als leerling niet meer vergeleken worden met het landelijk gemiddelde maar met je eigen leerpotentieel. Dat levert mooie groeigesprekken op met kinderen en ouders. In deze workshop beschrijven wij de techniek die dit mogelijk maakt en wat dit scholen oplevert. Script is een module van het onderwijsplansysteem Planb². Script maakt de relatie tussen het leerpotentieel van een kind en zijn Cito-vaardigheidsscores zichtbaar. Het leerpotentieel wordt bepaald m.b.v. de NSCCT. De naam Script komt van het inzicht dat een statische Cito-score een ‘foto’ is terwijl de ontwikkeling van het kind een ‘film’ is. Met deze module schrijf je het script daarvoor.

PO
Location: Leermiddelen Theater 2 Date: 7 February 2018 Time: 15:40 - 16:10 Myra den Haan