Kosten en kengetallen voor het opstellen van een meerjarenbegroting ICT

In deze lezing word je op de hoogte gebracht van de kosten van ICT in het voortgezet onderwijs. Je krijgt een samenvatting van het onderzoek dat tussen 2012 en 2017 is uitgevoerd en de onlangs uitgebrachte ‘modelbegroting ICT’ voor onderwijsinstellingen in het VO. Het onderzoek beslaat alle investeringen-, exploitatie-, formatie- en externe kosten van ICT. De modelbegroting laat kengetallen en hun onderbouwing zien. In beide gevallen worden de kosten van ICT uitgedrukt in een prijs per leerling per jaar. Onderwerpen: cloud, outsourcing en kostenontwikkeling. En er wordt stilgestaan bij het effect dat ze hebben op de kosten van ICT.

(Veltwerk)

VO
Location: Expertise Summit Date: 8 February 2018 Time: 11:30 - 12:00 Reijer van Wegen