Hoe ontwikkel je kritische denkvaardigheden? Introductie in werken met Rationale

Welke (deel-) vaardigheden en houdingen vallen onder de verzamelterm ‘kritisch denken’? Hoe leer ik die mijn leerlingen? En ook: Denk ik zelf kritisch? Deze vragen bespreken we aan de hand van een actuele stelling die we met behulp van het programma Rationale visualiseren in een redeneerschema: dwz. we onderbouwen de stelling met redenen, formuleren bezwaren en weerleggingen en voegen bewijs daarvoor toe. Zijn er verborgen aannames? Vervolgens evalueren we dit redeneerschema. Tot slot laten we zien welke onderwijsmiddelen de methodiek Kritisch Denken met Rationale bevat.

HBO/WO MBO PO SO VO
Location: Rode Theater Date: 8 February 2018 Time: 11:30 - 12:00 Timo ter Berg Daan van Riet