Hoe groei je toe naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs?

Je wilt het onderwijs zo inrichten dat het de verschillen tussen leerlingen maximaal ondersteunt én voor leerkrachten goed werkbaar is. Het liefst personaliseer je het onderwijs, zodat de talenten en kwaliteiten van je leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

De vraag rijst dan echter of het huidige organisatiemodel deze wensen wel voldoende ondersteunt. Maar wat zijn de alternatieven en welke consequenties hebben zij? Hoe ziet kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs er uit en hoe groei je daar in haalbare stappen naar toe?

PO
Location: Oranje Theater Date: 8 February 2018 Time: 14:55 - 15:25 Machiel Karels