Geschiedenisonderwijs en ICT: een compleet andere aanpak!

Door brede inzet van ict-middelen (tablets, laptops) bij het geschiedenisonderwijs is het mogelijk te kiezen voor een compleet andere aanpak. In deze workshop laten we zien dat er door de inzet van een personal device mogelijkheden ontstaan voor het loslaten van de koppeling tussen tijdvakken en leerjaren, het samengaan van een chronologische en een thematische aanpak, activerende didactiek en ruimte geven aan leerlingen voor eigen interesses en leervragen. Na een informatief gedeelte gaan de deelnemers zelf aan de slag met het vullen van een tijdvak.

VO
Location: Leermiddelen Theater 1 Date: 7 February 2018 Time: 14:55 - 15:25 Frans van Baal