Functionele ICT in het PO

Onze maatschappij verandert razendsnel; de digitale transformatie zorgt ervoor dat we op een andere manier naar onderwijs moeten kijken. Het is onze taak om te zorgen dat kinderen niet alleen basisvakken en -vaardigheden leren, maar ook voorbereid zijn op functies en vaardigheden van de 21e eeuw. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we onze kinderen op een effectieve wijze deze vaardigheden laten ontwikkelen?

PO
Location: Grijze Theater Date: 8 February 2018 Time: 14:55 - 15:25 Walewein Broeren