Een frisse blik op nieuwe vaardigheden: begrijpend kijken

Jongeren van nu – en wijzelf trouwens ook – worden overal geconfronteerd met beelden: de jeugd groeit op in een beeldcultuur. Terwijl de samenleving in zeer hoog tempo verandert, lijkt het er op dat op school nauwelijks iemand die jongeren kritisch leert kijken naar film of video, terwijl dat toch bij uitstek hún medium is.

Lucas Westerbeek vertelt over De frisse blik-methode, waarin jongeren kritisch en begrijpend leren kijken naar media en zelf op onderzoek uit gaan door films te maken. Daarbij doen ze belangrijke vakoverstijgende vaardigheden voor de toekomst op, als samenwerken, sociale en probleemoplossende vaardigheden en mediawijsheid.

HBO/WO MBO PO VO
Location: Rode Theater Date: 7 February 2018 Time: 14:10 - 14:40 Lucas Westerbeek