Digitale geletterdheid: Van doelen naar een beredeneerd aanbod

De centrale vraag in deze interactieve presentatie: Hoe zorg je voor een beredeneerd aanbod voor digitale geletterdheid?
SLO heeft het curriculum van digitale geletterdheid voor het primair onderwijs in kaart gebracht. De vier domeinen ict-(basis)vaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden zijn uitgewerkt in inhoudslijnen met aanbodsdoelen voor drie fasen (fase 1/jonge kind, fase 2, fase 3). Inhoudslijnen vormen een kader waarmee inzichtelijk wordt ‘wat een leraar de leerlingen aanbiedt’ en ondersteunen daarmee het vormgeven van toekomstgericht onderwijs.
We bespreken met voorbeelden/tips hoe je vanuit de inhoudslijnen via het ontwikkelen van (onderwijs)leerlijnen komt tot een beredeneerd aanbod voor digitale geletterdheid.

PO
Location: Leermiddelen Theater 1 Date: 7 February 2018 Time: 15:40 - 16:10 Gäby van der Linde Martin Klein Tank José Lodeweges