Digitaal en formatief evalueren

Veel scholen bieden leerlingen de ruimte om te werken aan gepersonaliseerde trajecten. De klassikale toets wordt vaak als knellend ervaren en daarom kiezen scholen voor andere toetsvormen gebaseerd op het niveau en de leervraag van de leerling. In deze sessie informeert Kennisnet u over deze formatieve trend en aan de hand van enkele concrete digitale tools kunt u zich een beeld vormen van  leerling-gestuurd toetsen: toetsen met als doel om de voortgang van de leerling in beeld te brengen en hier een vervolg aan te geven.

MBO PO VO
Location: Expertise Summit Date: 8 February 2018 Time: 14:55 - 15:25 Eric Welp