Blended Teaching: hoe combineer je offline met online leren?

Welke belemmeringen zien docenten bij het gebruik van online tools in de klassituatie? En welke oplossingen hebben ze ervoor bedacht? Hoe weeg je de voordelen van online doceren af tegen voordelen van off line doceren? Leer van ervaringen uit heel Nederland hoe je het beste uit twee werelden kunt halen.

VO
Location: Leermiddelen Theater 3 Date: 8 February 2018 Time: 14:55 - 15:25 Mark Zweegers