Archives

Leren, doen en maken

Er is een groeiende aandacht voor toekomstgerichte vaardigheden in het algemeen en digitale geletterdheid in het bijzonder. Het blijkt echter een flinke uitdaging om die een goede plek te geven in het curriculum. Biedt je het aan als apart vak? Of integreer je het in bestaande vakken? Leg je de regie volledig bij de leraar? […]

Flexibiliteit in de leermiddelenketen en de organisatie van onderwijs

Invulling geven aan gepersonaliseerd leren betekent dat leermiddelen flexibeler gemaakt moeten worden. Maatwerkdiploma’s, plusklassen, tienercolleges, doorlopende leerlijnen: allemaal termen om invulling te geven aan maatwerk in het onderwijs. Maar hoe organiseer je dit? Hoe zorg je dat het financieel haalbaar is? Welke keuzes maak je als alle leermiddelen altijd tot je beschikking staan? ZuluConnect zorgt […]

Digitaal Geletterd met DIGIT

Wil je op school aan de slag met digitale geletterdheid? Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale geletterdheid? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? In deze sessie zullen we een aantal mogelijkheden bespreken en onderdelen uit de […]

De leerling centraal! Met Exova digitaal!

In deze presentatie/workshop krijgt u een kijkje in de keuken van gepersonaliseerd onderwijs volgens Exova waarbij de leerling centraal staat. Vanuit de gedachte dat een optimaal, modern onderwijsproces een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen leerkracht en leerling, heeft Exova drie digitale tools (MATH – CODE26 – EXPEDITIE WERELD) ontwikkeld die jou en jouw leerlingen de handvatten […]

De leraar weer eigenaar van het leren!

Met ZuluConnect geeft de leraar invulling aan het eigenaarschap van datgene wat er in de klas gebeurt. Dit platform beschikt over tools om eigen leerlijnen te maken, nieuwe leerlijnen te arrangeren en bestaande content te verrijken. Zo komt er flexibiliteit in de leermiddelenketen. Het platform ondersteunt een efficiëntere en goedkopere manier van maatwerk in de […]

Elke leerling volgt zijn eigen leerpotentieel-lijn!

Als leerling niet meer vergeleken worden met het landelijk gemiddelde maar met je eigen leerpotentieel. Dat levert mooie groeigesprekken op met kinderen en ouders. In deze workshop beschrijven wij de techniek die dit mogelijk maakt en wat dit scholen oplevert. Script is een module van het onderwijsplansysteem Planb². Script maakt de relatie tussen het leerpotentieel […]

Flexibiliteit in de leermiddelenketen en de organisatie van onderwijs

Invulling geven aan gepersonaliseerd leren betekent dat leermiddelen flexibeler gemaakt moeten worden. Maatwerkdiploma’s, plusklassen, tienercolleges, doorlopende leerlijnen: allemaal termen om invulling te geven aan maatwerk in het onderwijs. Maar hoe organiseer je dit? Hoe zorg je dat het financieel haalbaar is? Welke keuzes maak je als alle leermiddelen altijd tot je beschikking staan? ZuluConnect zorgt […]

Digitaal Geletterd met DIGIT

Wil je op school aan de slag met digitale geletterdheid? Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale geletterdheid? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? In deze sessie zullen we een aantal mogelijkheden bespreken en onderdelen uit de […]

Betekenisvol toetsen met ThiemeMeulenhoff in Learnbeat

Learnbeat heeft een nieuwe digitale toetsmodule, die integraal deel uitmaakt van de adaptieve leeromgeving. Digitaal toetsen met Learnbeat stelt u in staat om leerlingen nog beter op maat te bedienen. In de adaptieve leeromgeving houden leerlingen en docenten grip op het leerproces: welke leerdoelen gaan goed en waar moet extra aandacht aan besteed worden? Het […]