Archives

Het landelijke netwerk Gewoon Speciaal ICT

Gewoon Speciaal ICT is het landelijke netwerk van en voor ICT-Coördinatoren en iCoaches in het Speciaal Onderwijs. Hierbij worden door de deelnemers kennis en ervaringen “good practice” uitgewisseld m.b.t. gebruik van ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Elle Peters en Thierry Koningstein hebben ruime ervaring op het gebied van Speciaal […]

Stap-voor-Stap-app: digitale ondersteuning bij aanleren en toepassen vaardigheden in VSO/PRO

In het Leerlab VSO/Pro (Leerling2020) is een app ontworpen, die het maken van digitaal instructiemateriaal door de docent sterk vereenvoudigd. Aanleiding voor het maken van deze app was dat leerlingen van Heliomare bij het Praktijkvak Schoonmaken multimediaal instructiemateriaal op de iPad gebruiken. Het instructiemateriaal is ondersteunend tijdens het aanleren van praktische vaardigheden en bevordert de […]

Hoe helpen digitale tools het samen werken binnen Passend Onderwijs

Een kind heeft een (pedagogisch) netwerk om hem heen nodig. Wanneer we het samen werken als een netwerk, alleen zou afhangen van fysieke ontmoetingen dan zouden de agenda’s van eenieder een groot obstakel vormen. PPO-NK gebruikt twee digitale tools om het samen werken te ondersteunen: Top dossier en een community. TOP dossier is een webbased […]

Onderzoek en ICT in het Speciaal Onderwijs

Stichting Vraagstelling biedt ondersteuning bij het doen van onderzoek met een wetenschappelijke basis. Stichting Vraagstelling helpt bij het bevorderen van de integratie van ICT in het (primair en voortgezet) onderwijs. Door het perspectief van de eindgebruiker in kaart te brengen en te versterken wordt duidelijk welke factoren de integratie van ICT in de school bevorderen.