Archives

Masterclass curriculumverlichting: effectieve inzet van ICT begint niet met techniek

Scholen maken veel gebruik van digitale middelen. Hoewel er goede voorbeelden van innovaties zijn, blijven wezenlijke vernieuwing en verbeteringen vaak uit. Met alle extra mogelijkheden die ICT biedt is dat opmerkelijk. In deze masterclass worden hulpmiddelen aangereikt die scholen helpen bij het analyseren en verbeteren van hun curricula. Daarbij zijn de feitelijke leerdoelen het uitgangspunt, […]

Workshop: Ben je klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie (EU geldt vanaf die datum dezelfde privacywetgeving. Voor onderwijsinstellingen betekent dit dat ze dat ze aan moeten kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen. In deze workshop […]

Next Generation Learning, de kracht van jouw onderwijs

Je hebt een visie op onderwijs en een team wat daar dagelijks hard aan werkt. Steeds meer ga je met elkaar nadenken hoe jullie vandaag en morgen je leerlingen gaan voorbereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij. We geloven daarbij dat kinderen zelf keuzes kunnen maken. Een inspiratiesessie over hoe je aan de hand […]

(Alvast) Werken aan Digitale Geletterdheid

Wat moet er volgens u en ons in het nieuwe curriculum worden opgenomen als we het hebben over Digitale Geletterdheid. Een nieuw curriculum is pas in 2021 een feit, wat kunt en moet u tot die tijd al in de les doen? Met aansprekende voorbeelden en suggesties wordt u op de hoogte gebracht van de […]

Achter de cloud schijnt de zon!

Gevraagd of ongevraagd wordt u geconfronteerd met toepassingen die ‘in de cloud’ zijn. Wat is de meerwaarde voor het onderwijs? In deze presentatie passeren verschillende voorbeelden van werken in de cloud met leerlingen die u morgen direct zou kunnen uitvoeren. Laaghangend fruit gekoppeld aan een overkoepelende visie op eigentijds onderwijs. (OinO-Advies)

Masterclass curriculumverlichting: effectieve inzet van ICT begint niet met techniek

Scholen maken veel gebruik van digitale middelen. Hoewel er goede voorbeelden van innovaties zijn, blijven wezenlijke vernieuwing en verbeteringen vaak uit. Met alle extra mogelijkheden die ICT biedt is dat opmerkelijk. In deze masterclass worden hulpmiddelen aangereikt die scholen helpen bij het analyseren en verbeteren van hun curricula. Daarbij zijn de feitelijke leerdoelen het uitgangspunt, […]

Workshop: Ben je klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie (EU geldt vanaf die datum dezelfde privacywetgeving. Voor onderwijsinstellingen betekent dit dat ze dat ze aan moeten kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen. In deze workshop […]

Next Generation Learning, de kracht van jouw onderwijs

Je hebt een visie op onderwijs en een team wat daar dagelijks hard aan werkt. Steeds meer ga je met elkaar nadenken hoe jullie vandaag en morgen je leerlingen gaan voorbereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij. We geloven daarbij dat kinderen zelf keuzes kunnen maken. Een inspiratiesessie over hoe je aan de hand […]

(Alvast) Werken aan Digitale Geletterdheid

Wat moet er volgens u en ons in het nieuwe curriculum worden opgenomen als we het hebben over Digitale Geletterdheid. Een nieuw curriculum is pas in 2021 een feit, wat kunt en moet u tot die tijd al in de les doen? Met aansprekende voorbeelden en suggesties wordt u op de hoogte gebracht van de […]