Archives

HebJeGenoegGeleerdVandaag, dé verbetercyclus voor onderwijsteams

De kracht van de HJGGV-cyclus zit hem in de eenvoud én in het vermogen van leerlingen om telkens weer met relevante en verrassende tips/observaties/suggesties/reflecties te komen. Bij de start van elke ronde schotelen de leerlingen via het HJGGV-platform, het onderwijsteam een agenda voor van bespreekpunten. Het team bediscussieert de betekenis van die feedback en komt […]

Kosten en kengetallen voor het opstellen van een meerjarenbegroting ICT

In deze lezing word je op de hoogte gebracht van de kosten van ICT in het voortgezet onderwijs. Je krijgt een samenvatting van het onderzoek dat tussen 2012 en 2017 is uitgevoerd en de onlangs uitgebrachte ‘modelbegroting ICT’ voor onderwijsinstellingen in het VO. Het onderzoek beslaat alle investeringen-, exploitatie-, formatie- en externe kosten van ICT. […]

Digitale geletterdheid, van visie naar praktijk

Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum. Een ontwikkelteam, bestaande uit leraren en schoolleiders, buigt zich vanaf maart 2018 over de vraag hoe dat er precies uit zou moeten zien. Remco Pijpers – auteur van het Handboek Digitale Geletterdheid en verantwoordelijk voor de Monitor Jeugd en Media – legt uit wat er onder […]

Tien onderwijs en ict trends

Het onderwijs is in beweging. Scholen proberen leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden voor de toekomstige maatschappij waarin ze straks dienen te participeren. Om een duidelijke koers uit te kunnen zetten is het ook van belang om te weten welke trends de komende jaren in het onderwijs spelen. In deze presentatie worden de tien […]

Digitaal en formatief evalueren

Veel scholen bieden leerlingen de ruimte om te werken aan gepersonaliseerde trajecten. De klassikale toets wordt vaak als knellend ervaren en daarom kiezen scholen voor andere toetsvormen gebaseerd op het niveau en de leervraag van de leerling. In deze sessie informeert Kennisnet u over deze formatieve trend en aan de hand van enkele concrete digitale […]

Veilige voornemens voor 2018

Persoonsgegevens zijn niet weg te denken uit het onderwijs. Je kan niet zonder ze en ze maken mooie ontwikkelingen als gepersonaliseerd onderwijs mogelijk. 2018 wordt misschien het jaar waarin de Autoriteit Persoonsgegevens, door de AVG, je een bezoek komt brengen. Of het jaar van je eerste bewuste datalek. In deze sessie wil Kennisnet je daarop […]