Programma

IPON 2018  “21e eeuwse vaardigheden “

Welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving? En wat kan het onderwijs doen? rm 21e eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in de nog onbekende toekomst.

Volgens de definitie van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) zijn 21e eeuwse vaardigheden ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving.’ Het gaat om de volgende vaardigheden:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit
 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele      vaardigheden
 • Ict-basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Zelfregulering

Naast deze vaardigheden worden ook wel vaardigheden als ondernemerschap en duurzaam denken genoemd. Het IPON congresprogramma zal dit jaar zoveel mogelijk een kader proberen te creëren,  welke inspiratie en handvatten biedt om met 21e eeuwse vaardigheden op school te starten.

Expertise Summit 2018

Donderdag 8 februari  2018
Dit programma binnen de IPON is gericht op het bestuur, directie, managers en schoolleiders. Deelname aan de Expertise Summit levert waardevolle informatie op voor scholen. Het doel van de Summit is om scholen en besturen meer inzicht te geven in de stand van zaken op het gebied van de visie op onderwijs, ondersteuningsbehoeften en ambities van zowel leerkrachten als schoolleiders.
Leermiddelenbeurs en congres 2018
Tijdens de leermiddelenbeurs staan de ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen en de producten en dienstverlening van educatieve uitgeverijen centraal. Voorbeelden van relevante ontwikkelingen en thema’s voor de leermiddelenbeurs in 2018 zijn: gepersonaliseerd leren, digitalisering, opbrengstgerichtwerken, learning analytics, toetsen (en de relatie met lesgeven en leermiddelen), ouderbetrokkenheid en ontwikkeling van jongeren.
Programma
Het programma bevat een mix van onderwerpen die spelen binnen het PO,VO en MBO en is aansprekend voor de verschillende functieniveaus op scholen. Het evenement zal een inspirerend programma bieden met een diversiteit aan onderwerpen die raken aan leermiddelen, digitalisering en ontwikkeling op scholen.
Voor wie 
De leermiddelenbeurs richt zich op leerkrachten/docenten in het PO,VO en MBO en schoolleiders en management die zich bezighouden met selectie/keuze van leermiddelen of het opstellen van leermiddelenbeleid.
Gewoon Speciaal 2018
Woensdag 3 februari  2018
Tijdens de IPON natuurlijk ook aandacht voor het speciaal en passend onderwijs. De conferentie is gericht op professionals uit het speciaal maar ook op het reguliere onderwijs.