Activiteiten2

Schoolleiders Expertsie Summit

Donderdag 4 februari  2016 
Ook deze editie van de IPON de Expertise Summit. Dit programma binnen de IPON is gericht op het bestuur, directie, managers en schoolleiders. Deelname aan de Expertise Summit levert waardevolle informatie op voor scholen. Het doel van de Summit is om scholen en besturen meer inzicht te geven in de stand van zaken op het gebied van de visie op onderwijs, ondersteuningsbehoeften en ambities van zowel leerkrachten als schoolleiders.
Onderwerpen: Communicatie school – leerling – ouders, grip op krimp, onderwijskundig leiderschap in de 21e eeuw
Leermiddelenbeurs en congres 2016
Tijdens de leermiddelenbeurs staan de ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen en de producten en dienstverlening van educatieve uitgeverijen centraal.
Voorbeelden van relevante ontwikkelingen en thema’s voor de leermiddelenbeurs in 2016 zijn: gepersonaliseerd leren, digitalisering, opbrengstgerichtwerken, learning analytics, toetsen (en de relatie met lesgeven en leermiddelen), ouderbetrokkenheid en ontwikkeling van jongeren.
Programma
Het programma bevat een mix van onderwerpen die spelen binnen het PO,VO en MBO en is aansprekend voor de verschillende functieniveaus op scholen. Het evenement zal een inspirerend programma bieden met een diversiteit aan onderwerpen die raken aan leermiddelen, digitalisering en ontwikkeling op scholen.
Voor wie 
De leermiddelenbeurs richt zich op leerkrachten/docenten in het PO,VO en MBO en schoolleiders en management die zich bezighouden met selectie/keuze van leermiddelen of het opstellen van leermiddelenbeleid.
Leren met tablets 2016
De tablet verovert langzaam het klaslokaal. De discussie tussen voor en tegenstanders is volop gaande, maar deze discussie helpt het onderwijs niet om een goede beslissing te nemen over het al dan niet inzetten van de tablet in hun onderwijs.
Onderzoek naar het gebruik van tablets laat tot nu toe vooral zien dat er een kloof gaapt tussen de gedroomde opbrengsten en de behaalde resultaten in de praktijk [bron: kennisnet]. Waarom vallen die opbrengsten vaak tegen? Meestal is dat de verwachting dat leraren hun opvattingen over goed onderwijs en hun lesgedrag als vanzelf aanpassen aan de mogelijkheden van de nieuwe technologie. Dat is niet zo. Een ict-toepassing die indruist tegen hun onderwijsprincipes of die niet duidelijk bijdraagt aan de prestaties van leerlingen, zullen de leraren links laten liggen of maar even gebruiken. Dat geldt ook voor de tablet. De voedingsbodem voor duurzaam gebruik van ict is de onderwijsvisie en deskundigheid van docenten. De keuze ‘voor of tegen een tablet’ wordt bepaald door de vraag: ‘is er een evenwichtige afstemming tussen docentkenmerken en technologie?’
Binnen het congres programma van de IPON een speciale sectie over leren met tablets.
Social media & onderwijs
Hoe zet je  Sociale media inzetten om kinderen te laten samenwerken. Hoe zet je sociale media in om je communicatie tussen school, kind en ouder te verbeteren.
Kortom social meda in het onderwijs zal een belangerijk thema zijn binnen het programma van de IPON.
 
Gewoon Speciaal
Woensdag 3 februari  2016
Tijdens de IPON natuurlijk ook weer aandacht voor het speciaal onderwijs. De conferentie is gericht op professionals uit het speciaal onderwijs. De conferentie staat onder auspiciën van Thierry Koningstein en Elle Peters van Gewoon Speciaal ICT.
Young professional
Dit mini programma binnen het IPON programma is zoals de naam al zegt gericht op de onderwijsprofessional van morgen maar is ook voor schoolopleiders, mentoren  en studieloopbaanbegeleiders.  Doelstelling is het versterken van de innovatiekracht van lerarenopleidingen en voor toekomstgerichter onderwijs.