Programma – Algemeen

IPON 2018: Professionalisering & 21e eeuwse vaardigheden 

Op school zult u ongetwijfeld de term “21e eeuwse vaardigheden” regelmatig langs horen komen. Maar wat zijn deze 21e eeuwse vaardigheden nou precies? “Kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend vermogen, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, samenwerken, mediawijsheid, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering en computational thinking” aldus het nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, in samenwerking met Kennisnet.

De programmacommissie van IPON 2018 zal het thema van “Professionalisering en 21e eeuwse vaardigheden” zoveel mogelijk laten terugkomen binnen IPON 2018. Het brede en uitgebreide congresprogramma, de verschillende open leerpleinen, het Kennisplein, de Leermiddelenbeurs, de Expertise Summit en de Gewoon Speciaal conferentie zullen daar met grote mate aan bijdragen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook alle aandacht voor de nieuwste leermiddelen en methodes, hardware en software, learning analytics, eduapps, werken in de cloud, gamification, flipping the classroom, iPad onderwijs en andere vormen van onderwijsinnovatie en toepassingen.

Het doel van IPON is om het gebruik van de nieuwste toepassingen binnen het onderwijs op een innovatieve en creatieve manier aan het onderwijs te presenteren. Het programma van IPON 2018 wordt dan ook in samenwerking met het onderwijs zelf gemaakt. U als onderwijsprofessional krijgt hiermee alle mogelijkheid om uw eigen kennis, ervaring en expertise te delen met uw collega’s door een eigen presentatievoorstel in te dienen in de Call for Papers applicatie van IPON 2018. U kunt uw voorstel indienen op 2018.ipon.nl/cfp

       

Dag 1                         Dag 2

IPON is aangemeld en gevalideerd door Register Leraar. Dit betekent dat u met een bezoek aan het congresprogramma van de IPON  formeel werkt aan uw professionalisering. Het staat voor een studiebelasting van 6 uur en het geeft aan dat de kwaliteit van het programma voldoet aan de eisen van het register. Tijdens het bezoek aan de IPON kunt bij de informatiebalie uw certificaat afhalen.