Onderwijsinnovatie & ICT

Onderwijsinnovatie & ICT

Wat wordt er nou eigenlijk verstaan onder onderwijsinnovatie en ICT? Deze lijst moet u een indicatie kunnen geven: Digiborden, digitaal toetsen, digitale leeromgevingen, flipping the classroom, leerlingvolgsystemen, leermiddelenbeleid, leren op maat, passend onderwijs, tablets & laptops, visie & implementatie, administratie & uitwisseling, dataondersteunend onderwijs, privacy, roosters & planning, 21e eeuwse vaardigheden, digitaal pesten, ict-bekwaamheid leraar, mediawijsheid, programmeren & maken, architectuur, hardware, ICT-beleid & planning, informatiebeveiliging, informatiemanagement en infrastructuur.

De meer dan 100 presentaties en workshops van onderwijsprofessionals, experts, organisaties en bedrijven zullen meer inzicht geven in de belangrijkste innovaties op het gebied van leermiddelen, ict toepassingen en technische ondersteuning. Zie hier een overzicht van de activiteiten