Gewoon Speciaal 2012

‘Gewoon Speciaal ICT’ de ict conferentie voor het regulier en speciaal onderwijs!

Na het succes van IPON2011 zal tijdens IPON2012 voor de tweede keer de conferentie Gewoon Speciaal ICT plaatsvinden.
Een speciale conferentie waar professionals uit het onderwijs kunnen leren van experts uit het veld en kunnen zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ICT en passend onderwijs. De ‘Gewoon Speciaal ICT’ conferentie is een initiatief van Kennisnet, ICT&E en Vives en vindt plaats tijdens IPON2012 in hal 8 van Jaarbeurs Utrecht.

Hands-on seminars, workshops en presentaties

Voor wie is de conferentie bestemd?

De conferentie Gewoon Speciaal ICT is een evenement met een boordevol programma, praktijkcases, onderzoek, netwerkmogelijkheden en trainingen. Voor de bezoeker de unieke gelegenheid om te leren van experts in het veld en te zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ICT en speciaal onderwijs.
De conferentie past in de omslag naar passend onderwijs waarbij de leerlingen met een beperking meer op reguliere scholen terecht zullen komen. De expertise, die nu bij de ambulante begeleiding zit, moet anders worden georganiseerd. Het doel van deze conferentie is om bestaande expertise uit het regulier en speciaal onderwijs te ontsluiten en te delen.
De conferentie omvat een groot aantal workshops, seminars en presentaties betreffende het gebruik van ict en adaptieve technologie ter ondersteuning van het leren in het regulier en speciaal onderwijs (zoals autisme, cluster 1 t/m 4, VSO, ZML, langdurig ziek).

  • Docenten en leerkrachten uit het speciaal en regulier onderwijs
  • ICT-coördinatoren uit het speciaal onderwijs
  • BA/MA-opleidingen Special Educational Needs [SEN]
  • Specialisten en therapeuten [logopedie, etc.]
  • Consultants en adviseurs
  • Iedereen die geïnteresseerd is in het vinden van praktische en innovatieve oplossingen voor alle clusterleerlingen.

Welke workshops wil je bezoeken tijdens ‘Gewoon Speciaal ict’ IPON 2012?

Een tipje van de sluier 
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, lees hieronder een beknopt overzicht van inspirerende workshops en presentaties op IPON 2012.

De passend onderwijs -spagaat
De gevolgen van de Wet op Passend Onderwijs zijn aanzienlijk voor zowel het speciaal als het regulier onderwijs. Maar waar zit nu precies de ‘overlap’, en wat speelt er in het grensgebied?

Cloud Computing: een kans voor het passend onderwijs?
Vanuit een gedragen visie een grote beweging veroorzaken, hoe gaat dat? Het tijdperk van subsidies is voorbij, overal wordt bezuinigd; hoe kun je dan toch investeren in vernieuwing?

Passend Onderwijs organiseren met ict
Welke informatie moeten we registeren en overdragen? Wie wil deze informatie zien? En hoe gaan we dit organiseren?

Onderwijs en differentiëren met ict
Wat kan ik als iCoach of Ict-coördinator doen om leerkrachten en IB’ers beter inzicht te geven op de mogelijkheden en toonbare meerwaarde te laten ontdekken?

Dyslexie en ict
We bespreken het nieuwe dyslexie-lettertype, de daisy-spelers, de gratis voorleessoftware, de geavanceerde voorleessoftware en andere bruikbare hulpmiddelen.

Onderwijs en Beweging met de KINECT
Kinect (onderdeel van de X-Box spelcomputer) is een spelconcept waarbij eigen lichaam als controller wordt gebruikt. Door inzet van speelse videogames en de intuïtieve bediening van de Kinect is deze ict-toepassing geschikt voor het verbeteren van motorische vaardigheden.

Passend onderwijs dankzij ict
Deze presentatie toont aan de hand van verschillende casussen welke drempels er zijn en hoe deze weggenomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan speciale muizen en toetsenborden, maar ook aan ondersteunende software bij lezen en schrijven.

Op Maat goes tablet- Apps en passend onderwijs
Op eenvoudige wijze kan iedereen zelf leereenheden maken, al dan niet in combinatie met video’s, afbeeldingen en ingesproken teksten.

Gamification in het so
Gamification (inzetten van games) kan ook in het onderwijs. In deze workshop kijken we naar wat een spel tot een spel maakt en hoe je die elementen in je eigen lessen kunt inzetten.

Afvinken of aanvonken
Deze workshop gaat over het grote plezier en de kwaliteitsverbetering die de samenwerking tussen ict-ambassadeur en Zorg coördinator (IB) kan opleveren.

Uitgaan van verschillen
De komende jaren zal de problematiek in het onderwijs toenemen. Dat maakt dat scholen de opdracht krijgen om anders naar het onderwijsproces te kijken. Om recht te doen aan de vragen van de kinderen zullen we in het onderwijs meer uit moeten gaan van verschillen.