Doelgroep

Feiten & Cijfers IPON

 

 • Doelgroep

  5.730 bezoekers
  Doelgroep:
   Docenten, leerkrachten, (bovenschools) management, schoolleiders, directie, ICT-coördinatoren, netwerkbeheerders en vele andere geïnteresseerden uit het onderwijsveld (waarbij de nadruk ligt op PO,VO, MBO en SO)

  42% van de bezoekers is (mede)beslissingsbevoegd over (ICT) investeringen

  Functie van de bezoeker

  Samenvatting enquête IPON 2016

  - 71% van de bezoekers is (zeer) tevreden over IPON;
  - 83% vindt de workshops/presentaties een belangrijk onderdeel;
  - Ruim 79% van de bezoekers geeft aan IPON weer te bezoeken.

 • Doel van bezoek

  - Bezoeken van exposanten / leveranciers (56%);
  - Bezoeken van workshops / presentaties (64%);
  - Productoriëntatie (58%);
  - Productinvestering (18%).

  Interesse gebieden bezoekers

  - 22% Educatieve software (incl. digibordsoftware), gaming en internet;
  - 18% E-learning; 
  - 15% Software (applicatiesoftware en licentie netwerken);
  - 16% Multimediale toepassingen;
  - 12% Beleid (visie, financiering, beleid, toekomst, deskundigheid);
  - 12% Hardware (incl. digischoolborden en documentmanagement);
  - 5% Schooladministratie en/of leerlingvolgsystemen en HRM.

  Investering op het gebied van ICT in 2017

  - 20% (werkelijke aantal 912) investering tussen € 10.000,- en € 30.000
  - 22% (werkelijke aantal 1.003) tussen € 30.000,- en € 300.000,-
  - 2% (werkelijke aantal 91) meer dan € 900.000,-