Expertise Summit – donderdag 8 februari 2018

De Expertise Summit tijdens IPON 2018. Dit programma binnen de IPON is speciaal gericht op het bestuur, directie, managers en schoolleiders. Deelname aan de Expertise Summit levert waardevolle informatie op voor scholen. Het doel van de Summit is om scholen en besturen meer inzicht te geven in de stand van zaken op het gebied van de visie op onderwijs, ondersteuningsbehoeften en ambities van zowel leerkrachten als schoolleiders.

Voorlopige onderwerpen: Pedagogiek- didactiek – vak inhoud, onderwijs op maat, communicatie school – leerling – ouders,  grip op krimp en onderwijskundig leiderschap in de 21e eeuw.